بازارچه سنتی باباقدرت در حیات مجتمع واقع شده و دارای ۲۲ باب مغازه(غرفه های سنتی) می باشد که هم اکنون محلی انحصاری برای تجمیع هنرمندان و صنعت گران صنایع دستی و سنتی خراسان تبدیل شده است.

بازارچه سنتی اکنون محل تولید و عرضه هنرهای زیر است :

  • معرق
  • سنگ تراشی
  • لباسهای سنتی
  • پوست و چرم
  • فرش و گلیم
  • پیکر تراشی
  • قلم زنی
  • پیکر تراشی
  • چای و عرقیات گیاهی
  • عکاسی سنتی